Směrem k ekonomice dobrého života (Wellbeing Economy)

Jak vytvářet lidské prostředí, které je spravedlivé a ekologicky udržitelné?

Je načase, abychom jako lidé budovali ekonomiku, která skutečně zlepšuje život všech lidí – v Evropě stejně jako v ostatních částech světa. Ekonomiku, která skutečně překoná vykořisťující struktury v globálním měřítku a nebude je reprodukovat; umožní účast všech lidí na rozhodování a nebude koncentrovat moc v rukou nepatrné elity; bude respektovat, nikoli destruovat přírodu. Ekonomika závisí na lidech, a ti závisí na přírodě a na zdrojích, které z ní čerpají. Desetiletí neomezeného růstu těžby, výroby a obchodu vedla dosud ke kolosální destrukci. Toto nadměrné využívání zdrojů je důsledkem politických rozhodnutí. Jako organizace občanské společnosti z mnoha částí Evropy požadujeme politickou změnu, která nás přesměruje pryč od současné destruktivní ekonomiky směrem k ekonomice sociální a ekologicky spravedlivé.

 

Zobrazit celý dokument

Směrem k ekonomice dobrého života (Wellbeing Economy)
Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU

Login