Pořadatelé a pořadatelky akcí

Na mysli
Na mysli

Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti, změny klimatu a...

Zobrazit akce
Ústečtí rodiče za klima

Jsme skupinka rodičů z Ústí nad Labem, kteří chtějí pro svoje děti město, které bude postupně snižovat svůj...

Zobrazit akce
Městská knihovna Tábor
Městská knihovna Tábor

Městská knihovna Tábor je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje veřejné knihovnické a informační...

Zobrazit akce
Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí a volnočasové...

Zobrazit akce
Marta Martinová

kandidátka do Senátu za obvod č. 37 - Jičín, ředitelka obecně prospěšné společnosti a koordinátorka projektu...

Zobrazit akce
Místní knihovna v Černilově
Místní knihovna v Černilově

Místní knihovna v Černilově je veřejná knihovna, která nabízí výpůjčky knih, časopisů a stolních her....

Zobrazit akce
Zelený kruh
Zelený kruh

Jsme asociace ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému...

Zobrazit akce
Na to přijdem!

Jsme neformální sdružení občanů žijících na Tišnovsku. Naším hlavním cílem je aktivizace občanů v oblasti...

Zobrazit akce
Místní akční skupina Opavsko z. s.
Místní akční skupina Opavsko z. s.

Místní akční skupina Opavsko (MAS) je spolkem sdružujícím obce, zemědělce, podnikatele a neziskové...

Zobrazit akce
Pilgrim ― Potulná univerzita přírody
Pilgrim ― Potulná univerzita přírody

Spolek Pilgrim ― Potulná univerzita přírody se zaměřuje na pěstování holistického přístupu k osobnímu...

Zobrazit akce
Místní knihovna v Černilově

Místní knihovna v Černilově půjčuje knihy, časopisy, společenské a deskové hry, pořádá kulturní, vzdělávací,...

Zobrazit akce
Knihovna města Mladá Boleslav
Knihovna města Mladá Boleslav

Knihovna města Mladá Boleslav je základní veřejnou knihovnou. Je zřízena za účelem poskytování veřejných...

Zobrazit akce
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

Severočeská vědecká knihovna funguje v Ústí nad Labem již od roku 1945. Tato kulturně vzdělávací organizace...

Zobrazit akce
NESEHNUTÍ
NESEHNUTÍ

Nezisková organizace zabývající se ochranou přírody, lidskými právy a právy zvířat.

Zobrazit akce
Futra z.s.
Futra z.s.

Futra je spolek sdružující lidi se zájmem o vytváření společenského a kulturního dění ve svém okolí a o...

Zobrazit akce
Městská knihovna v Praze
Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze se řadí mezi největší a nejvýznamnější knihovny v České republice. Tvoří ji více...

Zobrazit akce
Hynek Tro

V. kolona, kavárna v Bohnicích.

Zobrazit akce
Permakultura CS
Permakultura CS

"Permakultura je revoluce převlečená za zahradničení" - to je jeden popis toho, co způsobí lidem, když...

Zobrazit akce
Plant-for-the-Planet Czech Republic Nadace
Plant-for-the-Planet Czech Republic Nadace

Mezinárodní iniciativa Plant-for-the-Planet mobilizuje veřejnost a firmy k sázení stromů a obnově...

Zobrazit akce
Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř a Skupina JARO
Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř a Skupina JARO

Od roku 1998 poskytujeme péči více než 1000 zraněným divokým zvířatům ročně. Více než polovinu našich...

Zobrazit akce
Pardubické ekologické forum

Neformální platforma pro komunikaci, sdílení informací a zkušeností různých občanských ekologických aktivit...

Zobrazit akce
Mklub, Knihovna Třinec, příspěvková organizace
Mklub, Knihovna Třinec, příspěvková organizace

Mklub je zcela jedinečné oddělení knihovny pro mladé, které najdeš v přízemí knihovny Třinec. Mklub má svůj...

Zobrazit akce
Ekodomov
Ekodomov

Nezisková organizace se zaměřením na péči o půdu a kompostování, realizaci vzdělávání, ekologických programů...

Zobrazit akce
Ekodomov, z.s.
Ekodomov, z.s.

Nezisková organizace se zaměřením na péči o půdu a kompostování. Realizujeme osvětu, vzdělávání, výukové...

Zobrazit akce
Ekocentrum Zahrada
Ekocentrum Zahrada

Ekocentrum Zahrada je oáza volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé, jejíž součástí je také minizoo...

Zobrazit akce
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, pobočka V Zálomu
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, pobočka V Zálomu

Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech...

Zobrazit akce
Calla
Calla

Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných...

Zobrazit akce
Kulturní a komunitní centrum Karnola
Kulturní a komunitní centrum Karnola

Komunitní a kulturní prostor Karnola funguje v Hranicích od září 2017. Sídlíme v prostorách bývalé textilní...

Zobrazit akce
ČSOP Arion
ČSOP Arion

Jsme základní organizace Českého svazu ochránců přírody Arion, působící v Olomouckém a Pardubickém kraji....

Zobrazit akce
Městská knihovna, , klub MEKKA a TIC Nový Bydžov

Městská knihovna je současně turistickým informačním centrem a kulturním klubem. Nepůjčujeme tedy pouze...

Zobrazit akce
Limity jsme my
Limity jsme my

Jsme otevřené občanské hnutí  zasazující se...

Zobrazit akce
ČSOP Pardubice
ČSOP Pardubice

Naším hlavním cílem je péče o přírodovědně hodnotné lokality a zajišťování jejich udržitelného stavu....

Zobrazit akce
Městská knihovna v Třebíči
Městská knihovna v Třebíči

Městská knihovna v Třebíči je základní a univerzální veřejnou knihovnou, kulturním, vzdělávacím a odborným...

Zobrazit akce
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. sdružuje různě zaměřené odborníky se společným cílem podporovat biodiverzitu...

Zobrazit akce
Žofie Hobzíková
Žofie Hobzíková

Jmenujeme se Martina a Žofie a poznaly jsme se díky klimatickému aktivismu. Spojuje nás mimo jiné láska k...

Zobrazit akce
Extinction Rebellion
Extinction Rebellion

Extinction Rebellion je mezinárodní hnutí, které využívá nenásilné prostředky občanské neposlušnosti s cílem...

Zobrazit akce
beZobalka
beZobalka

Jsme první bezobalový obchod v Pardubicích, kde najdete základní potraviny a drogerii v takové podobě, která...

Zobrazit akce
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy,...

Zobrazit akce
Strana zelených Ostrava
Strana zelených Ostrava

Zelená politika jako odpovědnost za sdílený svět.

Zobrazit akce
Bezobaláč Zlín
Bezobaláč Zlín

Spolu tvoříme jednoduší, udržitelnější a spokojenější život ve Zlíně.

Zobrazit akce
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

1.-30. září 2022 Schodiště a chodby hlavní budovy knihovny Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín Výstava o...

Zobrazit akce
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha
Ústav udržitelnosti a produktové ekologie, FTOP, VŠCHT Praha

Součástí udržitelnosti je v našem pojetí rovnováha mezi lidskými potřebami a životním prostředím, mezi...

Zobrazit akce
Extinction Rebellion Praha (Jan Vaněk)
Extinction Rebellion Praha (Jan Vaněk)

Extinction Rebellion místní skupina Praha Jan Vaněk (Lipien)

Zobrazit akce
Heinrich Böll Stiftung
Heinrich Böll Stiftung

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung je součástí zeleného politického hnutí, které vzniklo a rozvíjí se celosvětově...

Zobrazit akce
Otevři oči z.s.
Otevři oči z.s.

Otevři oči je spolek usilující o zlepšení postavení zvířat ve společnosti prostřednictvím podpory a...

Zobrazit akce
Ústřední knihovna FF MU
Ústřední knihovna FF MU

Jsme vysokoškolská knihovna, sloužíme hlavně studentům a akademikům z MU, zejména Filozofické fakulty. Rádi...

Zobrazit akce
Klimatická koalice Hradec

Jsme parta lidí z Hradce a okolí, kterým není ukradené klima. Dali jsme se dohormady teprve nedávno, ale už...

Zobrazit akce
Limity jsme my  (2)
Limity jsme my (2)

Hradecká klimatická skupina je parta lidí, které zajímá klima. Jsou mezi námi studenti i pracující.

Zobrazit akce
KineDok
KineDok

KineDok, to je autorský dokument na 200 netradičních místech v 6 zemích Evropy. Jsme mezinárodní...

Zobrazit akce
Dobrovolnická akademie INEX

Dobrovolnická akademie je vzdělávací a nezávislý projekt pod záštitou organizace INEX-SDA, který poskytuje...

Zobrazit akce
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Jsme strategickým partnerem nově vzniklého projektu LIFE COALA, který reaguje na dopady klimatické změny v...

Zobrazit akce
Městská knihovna Znojmo
Městská knihovna Znojmo

Městská knihovna Znojmo je příspěvkovou organizací města Znojma s právní subjektivitou. Je veřejnou...

Zobrazit akce
Mladí sociální demokraté, z. s., a Mladí zelení, z. s.
Mladí sociální demokraté, z. s., a Mladí zelení, z. s.

Mladí sociální demokraté a Mladí zelení jsou nezávislé spolky, jejichž cílem je podporovat a šířit mezi...

Zobrazit akce
KOČKINO
KOČKINO

Přátelská setkávání u témat našeho světa, filmy, přednášky, besedy.

Zobrazit akce
CO2kolektiv

CO2kolektiv je otevřená platforma pro tvorbu a realizaci umění s environmentální tématikou. Vycházíme z...

Zobrazit akce
Ekumenická akademie
Ekumenická akademie

V Ekumenické akademii prosazujeme alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a...

Zobrazit akce
Nadace Veronica
Nadace Veronica

Působení naší nadace je omezeno na Moravu a Slezsko. Sídlo a kancelář máme v Brně, provozujeme tu i dva...

Zobrazit akce
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.
SZeŠ a SOŠ Poděbrady, p.o.

Na naší škole studují žáci obory agropodnikání, veterinářství a veřejnosprávní. K výuce a volnočasovým...

Zobrazit akce
Nadace Partnerství
Nadace Partnerství

Jsme největší environmentální nadace v Česku. Udělujeme granty, nabízíme odborné služby a špičkové produkty,...

Zobrazit akce
Ukliďme Česko
Ukliďme Česko

Hlavní činností spolku Ukliďme Česko je organizování celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko (a...

Zobrazit akce
Strana zelených Plzeň
Strana zelených Plzeň

Plzeňští Zelení a Mladí Zelení.

Zobrazit akce
Limity jsme my
Limity jsme my

Jsme otevřené občanské hnutí zdola proti těžbě a spalování uhlí. Vznikli jsme v roce 2015 v souvislosti s...

Zobrazit akce
Družstvo Racek

Jsme sociální družstvo, naši členové a členky jsou z celé republiky a v Děčíně chceme postupně bydlet, ale...

Zobrazit akce
Jeden svět na školách - Člověk v tísni, o.p.s.
Jeden svět na školách - Člověk v tísni, o.p.s.

JSNS je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Již od roku 2001 přispíváme k výchově...

Zobrazit akce
ZŠ a MŠ Kyselka
ZŠ a MŠ Kyselka

Základní a mateřská škola Kyselka

Zobrazit akce
Toulcův dvůr z.s.
Toulcův dvůr z.s.

Toulcův dvůr, z.s. je středisko ekologické výchovy v Praze, které tvoří komplex památkově chráněných budov a...

Zobrazit akce
Filip Hampel

Ostravská lokální skupina dobrovolníků organizace Greenpeace Česká republika.

Zobrazit akce
Knihovna Václava Havla
Knihovna Václava Havla

http://www.vaclavhavel.cz

Zobrazit akce
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

Jeden svět je mezinárodní festival dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Festival je...

Zobrazit akce
Lucie Páchová

Jedná se o jednorázový inscenovaný koncert v mé režii. Tématicky zapadá do týdne pro klima.

Zobrazit akce
Extinction Rebellion Ostrava

Extinction Rebellion je mezinárodní hnutí, které využívá nenásilné prostředky občanské neposlušnosti s cílem...

Zobrazit akce
Extinction Rebellion Ostrava (2)

Extinction Rebellion je mezinárodní hnutí, které využívá nenásilné prostředky občanské neposlušnosti s cílem...

Zobrazit akce
Vznikající ekovesnice SpoluZemě Vrábsko
Vznikající ekovesnice SpoluZemě Vrábsko

Vrábské společenství, toho času pod názvem Spoluzemě Vrábsko, je tvořeno lidmi, kteří se rozhodli pro život...

Zobrazit akce
Kmen

Kmen je komunitní bydlení v Braníku. Pořádáme u nás v klubu kulturní akce.

Zobrazit akce
DAFilms
DAFilms

Online kino, festival a filmový klub v jednom.

Zobrazit akce
Lachende Bestien
Lachende Bestien

Lachende Bestien jsou divadelní skupina založená roku 2011, která ve svých proklamativně politických a...

Zobrazit akce
Na mysli, z.ú.
Na mysli, z.ú.

Na mysli je nezisková organizace zabývající se otázkami globální udržitelnosti, změny klimatu a...

Zobrazit akce
ZŠ Žamberk 28.října 581
ZŠ Žamberk 28.října 581

Naše škola je typickou základní školou v České republice. Dlouhou dobu děláme Erasmus+ projekty. Většina...

Zobrazit akce
Klimatická koalice Olomouc
Klimatická koalice Olomouc

V Olomouci více různých kolektivů usiluje o řešení klimatické krize. Snažíme se spolu spolupracovat, protože...

Zobrazit akce
Mariana Zavadil

Jsem z Prahy, z kosmopolitní třídy, vnitřně i navenek řeším sociální, enviromentální a genderové problémy...

Zobrazit akce
Kočka v tašce – bytová scéna
Kočka v tašce – bytová scéna

Komunitní bydlení, bytová scéna, udržitelný hédonismus, chleba a čaj.

Zobrazit akce
Greenpeace
Greenpeace

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící v 55 zemích světa již půlstoletí. Naším...

Zobrazit akce
Městská knihovna Tábor (2)
Městská knihovna Tábor (2)

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR, to je živý organismus. To není sklad knih, je to obývák v centru města s kulturní...

Zobrazit akce
Česká informační agentura životního prostředí
Česká informační agentura životního prostředí

Česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí....

Zobrazit akce
Rethink Architecture
Rethink Architecture

V Rethink Architecture vzděláváme a propojujeme profesionály ve stavebnictví a dáváme jim nástroje, aby...

Zobrazit akce

Strana 1 z 2

Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU

Login