Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř a Skupina JARO

Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř a Skupina JARO

Od roku 1998 poskytujeme péči více než 1000 zraněným divokým zvířatům ročně. Více než polovinu našich pacientů se nám daří navracet zpět. Díky naší pohotovostní lince pomáháme dalším stovkám zvířat v nouzi. Sečeme trávu v závislosti na době jejího květu. Tím ji potlačujeme a naopak pomáháme vytvářet prostor pro byliny, které potřebují motýli a další druhy. Obnovujeme mokřady.

Webové stránky Facebook
Akce od Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř a Skupina JARO:
čtvrtek
15.
září 2022
9:00
Obnova mokřadů a podpora přírody v chráněném území Na Plachtě v Hradci Králové
Workshop Hradec Králové Přírodní památka Na Plachtě

Obnova mokřadů a podpora přírody v chráněném území Na Plachtě v Hradci Králové

Obnova mokřadů a podpora přirozené údržby chráněného území kdy se budeme snažit propojt aktivity na ochranu klimatu s aktivitami na podporu druhové rozmanitosti se vzdělávací vycházkou na závěr.

Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU

Login