Obnova mokřadů a podpora přírody v chráněném území Na Plachtě v Hradci Králové

Hradec Králové Přírodní památka Na Plachtě 15. září 2022 09:00 - 14:30
Obnova mokřadů a podpora přírody v chráněném území Na Plachtě v Hradci Králové

Mokřady pomáhají ukládat uhlík a fungují jako přírodní klimatizace. Stejně jako rozvolněná, druhově pestrá krajina která je udržována přírodě blízkým způsobem - ideálně šetrnou a extenzivní přirozenou pastvou původních býložravců kteří pomáhali naši krajinu udržovat desetitisíce let před vlivem člověka. Přirozená pastva velkých kopytníků mají totiž v souvislosti se změnami klimatu na krajinu pozitivní vliv. Díky pastvě nedochází k rozkladu organické hmoty rostlin a uvolňování CO2 do atmosféry. Trus velkých kopytníků totiž zanášejí do půdy brouci, takzvaní koprofágové, a pomáhají tak vázat uhlík a organickou hmotu v půdě. Ta pak funguje jako houba a udržuje vodu v krajině. 

Našim úkolem je proto v přírodní památce Na Plachtě aktivním způsobem obnovit mokřady a mokřadní slatinné louky, které velmi dobře ukládají uhlík a váží ho v zemi. A u toho zlepšit podmínky pro přirozenou celoroční pastvu divokých koní z Exmooru - nejbližších potomků vyhubeného divokého euroasijského koně.  Pro ně zde zbudujeme přístřešek který budou využívat hlavně jako úkryt před sluncem, protože na rozdíl od domácích koní se divocí koně většinou před deštěm a nepohodou nemají tendenci ukrývat. Ale před sluncem a částečně i hmyzem přístřešky využívají naopak rádi. 

Na místech kde nemůže probíhat přirozená pastva divokých koní si prakticky ukážeme jak alternativní způsoby údržby krajiny tak aby zůstaly zachovány podmínky pro zdejší vzácné, kriticky a celoevropsky ohrožené druhy rostlin, motýlů, obojživelníků plazů i ptáků.

Nakonec zajistíme komentovanou vycházku po přírodě chráněného území kde si vysvětlíme jaký negativní vliv má na klima i biodiverzitu nešetrný a průmyslový chov hospodářských zvířat na maso a současně jaké jsou naopak výhody pro klima i biodiverzitu přirozené pastvy původních divokých zvířat. Zjistíme že neexistuje "jedna pastva", ale je možné pást k přírodě velmi necitlivě a naopak. A také jak může souviset šetrná a nešetrná pastva s migrací "domorodých" obyvatel po celé planetě a co s tím vším můžeme dělat my - zdánlivě bezvýznamní jednotlivci. Zkrátka prakticky propojíme aktivity na ochranu přírody s diskusí jak nejlépe chránit klima tak abychom současně pomáhali i zachovat biologickou rozmanitost. 

čtvrtek 15. září 2022

Typ akce:

Začátek:

Konec:

Místo konání:

Workshop

09:00

14:30

Přírodní památka Na Plachtě

Chráněné území, Hradec Králové, Česko Hradec Králové

Přidat do kalendáře 15-09-2022 07:00 15-09-2022 12:30 Europe/Prague Obnova mokřadů a podpora přírody v chráněném území Na Plachtě v Hradci Králové Obnova mokřadů a podpora přirozené údržby chráněného území kdy se budeme snažit propojt aktivity na ochranu klimatu s aktivitami na podporu druhové rozmanitosti se vzdělávací vycházkou na závěr. Přírodní památka Na Plachtě
Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU

Login