Cyklojízda

Na dopravní situaci ve svém městě nebo na potřebu podpory nízkoemisních způsobů dopravy můžeš upozornit i organizací místní cyklojízdy.

Správna cyklojízda potřebuje:

  • datum
  • začátek (kdy a kde) a konec (kam se dojede)
  • můžem mít doprovodný program, a to nejen kulturní, ale i vzdělávací nebo aktivistický   
  • propagaci 
  • pravidla pro účastníky a účastnice - pokyny pro hladký a bezpečný průběh

Inspirovat se můžeš třeba u cyklojízd spolku AutoMat, který má s jejich organizací bohatou zkušenost. AutoMat dodává k tématu i další zajímavý kontext: 

Potenciál využívání jízdního kola ve městech v posledních letech (a zejména v západním světě) stabilně vzrůstá a kolo se stává trendem zdravého a udržitelného stylu městského života. Podpora cyklisticky je navíc součástí Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDG’s) Organizace spojených národů, ke kterým se mnohá města hlásí. To budeme alegoricky a karnevalově demonstrovat při průjezdu městem. Důležitost kola byla zvýrazněna i přetrvávající pandemií nemoci covid-19: například v Praze stoupl počet cyklistů a cyklistek v první vlně pandemie na oficiálních sčítáních o cca 67 %, ve druhé vlně dokonce o více než 100 %. Kolo tak evidentně – mimo boje s klimatickou změnou a znečištěním – představuje zásadní prostředek i pro boj s covidem. Mnohá města po celém světě vzala covid-19 jako výzvu a začala velmi rychle a produktivně městskou cyklistiku preferovat. Paříž, Londýn, Brusel, Milán, Berlín, Vídeň, Lublaň, Tirana, Bogota či Santiago de Chile, všechna tato města během posledních let přistoupila k radikální proměně svých dopravních preferencí ve prospěch zdravého života ve městě. V Česku se to nestalo... 

Co po cyklojízdě? 

Pokud ti vadí, že v tvé lokalitě nejsou dostatečně podporovány nízkoemisní druhy dopravy, můžeš se ptát místní samosprávy na to, jak by bylo možné situaci změnit. Jak navázat se samosprávnou kontakt a vést účinný dialog ti napoví třeba brožura Klimatické koalice Zapojujeme města do klimatických řešení II: návod pro aktivní občan(k)y. Její autorky ze spolku Rodiče za klima Liberec v ní shrnuly své letité zkušenosti právě s tímto typem aktivizace místní samosprávy.

 

Cyklojízda

Další druhy akcí:

Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU

Login