Klima den ve škole

Jste členk(ka) pedagogického sboru nebo pracujete v jiných vzdělávacích profesích? Uspořádejte Týden pro klima i ve škole.

Můžete připravit tématicky zaměřený den nebo hodinu. Inspirací vám mohou být například některé metodiky Člověka v tísni:

  • Active Citizens - metodika přizpůsobená pro druhý stupeň základních škol ukazuje učitelům cestu, po které se mohou vydat, pokud chtějí systematicky vést žáky k aktivnímu občanství, posilovat u nich kompetence aktivních občanů a zapojit je do života místní i globální komunity. Příručka nabízí propracované a logicky provázané aktivity, které během jednoho školního roku vedou žáky k realizaci společensky prospěšného projektu pro místní komunitu / svou obec.
  • Projektová výuka ke klimatickému vzdělávání - obsahuje konkrétní metody pro přípravu, realizaci a hodnocení projektů, včetně osnovy.
    Proč vsadit v klimatickém vzdělávání právě na projektovou výuku? Metodika přináší i 6 případových studií = ukázek realizovaných školních projektů z různých škol na téma klimatické změny.
  • Online kurz Klimatická změna pro pedagogy - v kurzu naleznete videa s odborníky z přírodovědné i společenskovědní oblasti, kteří vysvětlují dílčí témata související se změnou klimatu, a dále interaktivní snímky a testové otázky. Jednotlivé kapitoly jsou vždy zakončeny souhrnem tipů do výuky a doplňujících zdrojů, které můžete ihned vyzkoušet ve výuce, nebo se jimi inspirovat při přípravě vlastních výukových lekcí.

Zajímavou metodiku založenou na několikaleté zkušenosti s projektem CO2 liga nabízí i Ekologický institut Veronica z Hostětína: 

 

Na škole můžete uspořádat i výstavu (například z prací vytvořených přímo studenty) nebo promítání tématických filmů.

Klima den ve škole

Další druhy akcí:

Climate of Change
Klimatická koalice
Zelený kruh
DEAR
EU

Login